Project instellingen

De project instellingen bepalen hoe een toets wordt afgenomen: hoeveel tijd krijgt de cursist? Krijgt hij tips of commentaar tijdens het beantwoorden van de vragen? Komt er een eindscherm met het resultaat? Enzovoort, enzovoort.
Er zijn twee momenten waarop u project instellingen kunt wijzigen:

1. Bij het inplannen van een project.

2. Bij het opslaan van een arrangement als project.

Ad 1. Bij het inplannen van een project bevinden de projectinstellingen zich op de tabbladen Login, Aan het begin, Tijdens, Uitslag en Aan het eind. Zie de afbeelding hieronder.

Figuur: Instellingen bij het maken van een planning.

Ad 2. Bij het opslaan van een arrangement als project bevinden de projectinstellingen zich in het tabblad Arrangement, te bereiken via de knop Instellingen:

Figuur: Instellingen bij het maken van een project.

In beide gevallen krijgt u een dialoog te zien waarbij de instellingen zijn onderverdeeld in een aantal tabbladen.

In de afbeelding hieronder ziet u een deel van de project instellingen. In de tabel daaronder worden alle instellingen toegelicht.

Figuur: Een deel van de Projectinstellingen, tabblad Tijdens.

Overzicht project instellingen

Ga naar tabblad: Login    Aan het begin    Tijdens    Uitslag    Aan het eind

* instellingen waarbij een asterisk (*) is afgebeeld zijn (nog) niet van toepassing op de iPad.

Tabblad Login

Groep

Instelling

Betekenis

QuaynBrowser

QuaynBrowser *

Indien Ja aangevinkt, kan dit project enkel en alleen geopend worden via de beveiligde QuaynBrowser. U heeft hier wel een licentie voor nodig.

Opmaak webplayer

Tonen broninformatie

Indien ja: bij het vertonen van bronnen wordt ook de naam van de bron getoond.

 

Skin afspeler

Deze instelling bepaalt de skin (look and feel) van de afspeler.

 

Fontgrootte

Deze instelling bepaalt de relatieve fontgrootte in de afspeler. U kunt dit bijvoorbeeld instellen op 140% voor leerlingen met dyslexie.

Tabblad Aan het begin

Groep

Instelling

Betekenis

Wachtwoord bij opstart

Wachtwoord bij aanvang project

Indien niet leeg, moet de cursist het wachtwoord invoeren alvorens hij kan beginnen met het project.

Selectie tonen

Alle vragen / Random vragen / Random per categorie

Deze instelling bepaalt welke vragen de cursisten te zien krijgen: alle, een willekeurig op te geven aantal, of een aantal willekeurige vragen per categorie.

Voor meer informatie over het selectieproces zie itemselectie.

Adaptiviteit Geen / Adaptief type 1 / Adaptief type 2 Met genoeg items in verschillende niveaus kan er adaptief getoetst worden. Voor meer informatie zie de theorie over Adaptief toetsen

Tabblad Tijdens

Groep

Instelling

Betekenis

Algemene instellingen

Na fout volgt tip en herkansing

Indien aangevinkt: na eerste beantwoording krijgt de cursist een tip te zien en kan de vraag nogmaals beantwoorden. Ook is er nog een percentage van de punten te behalen indien ingesteld.

 

Commentaar wordt weergegeven

Indien aangevinkt: na de finale beantwoording krijgt de cursist feedback op het gegeven antwoord. De feedback hangt af van het gegeven antwoord. Na de feedback kan de vraag niet meer beantwoord worden.

 

Toon ook juiste antwoord

Deze instelling gaat samen met de vorige: als een cursist commentaar krijgt, krijgt hij dan ook het correcte antwoord te zien?

 

Terugbladeren is mogelijk

Indien aangevinkt: de cursist kan terugbladeren in de toets, en ook naar een willekeurige vraag navigeren.

 

Vraagnummering zichtbaar

Indien aangevinkt: de cursist ziet met welke vraag hij bezig is, hoeveel er geweest zijn en hoeveel er nog komen.

 

Items door elkaar

Indien aangevinkt: bij iedere cursist worden de vragen in het project in een andere volgorde gepresenteerd.

 

Antwoorden door elkaar

Indien aangevinkt: bij iedere cursist worden de antwoorden op een vraag – waar mogelijk - in een andere volgorde gepresenteerd.

  Feedback leerling is mogelijk Indien aangevinkt: de leerling kan feedback geven tijdens het beantwoorden van de vraag.

Score instellingen

Punten per vraag zijn zichtbaar

Indien aangevinkt: de cursist ziet bij elke vraag hoeveel punten hij hier op kan scoren.

 

Punten totaal is zichtbaar

Indien aangevinkt: de cursist ziet gedurende de afname steeds hoeveel punten hij al heeft gescoord. Let op! Indien dit is ingesteld, kan na beantwoording van de vraag, het antwoord niet meer gewijzigd worden door de cursist met terugbladeren.

  Cursist mag punten toekennen (Open | Open items) Indien aangevinkt: de cursist kan zichzelf nakijken aan de hand van een antwoordmodel en de punten toekennen.
Woordenlijst instellingen Woordenlijst toestaan Indien aangevinkt: wanneer er een woordenlijst gekoppeld is, zal deze zichtbaar zijn voor de cursist.

Tijd instellingen

Tijdslimiet per vraag gebruiken (indien opgegeven)

Indien aangevinkt: na de opgegeven tijdslimiet is de vraag niet meer te beantwoorden.

 

Na verstrijken tijd doorgaan naar volgende vraag

Indien aangevinkt:  als de tijd voor een vraag is verstreken, wordt automatisch de volgende vraag getoond.

 

Maximale tijdsduur project (min)

De maximale tijdsduur waarin de cursist het project moet afronden, in minuten.

Readspeaker *

(afhankelijk van licentie)

Voorlezen *

Indien aangevinkt: biedt de cursist de mogelijkheid om de vraag en antwoorden te laten voorlezen.

 

Automatisch voorlezen *

Indien aangevinkt: vragen en antwoorden worden automatisch voorgelezen bij het tonen ervan.

  Stem Maak een keuze welke stem moet voorlezen wanneer dit aangevinkt is.
Calculator Wetenschappelijk Indien aangevinkt: de uitgebreide rekenmachine zal in beeld komen, wanneer dit bij het maken van de vragen is ingesteld.
  Standaard Indien aangevinkt: de standaard rekenmachine zal in beeld komen, wanneer dit bij het maken van de vragen is ingesteld.

Tabblad Uitslag

Groep

Instelling

Betekenis

Type uitslag

Tabblad ‘Resultaat’ tonen

Indien aangevinkt: de cursist krijgt na afloop een resultaatvenster met score en cijfer.

 

Resultaat weergeven als …

Indien het tabblad ‘Resultaat’ getoond wordt heeft u de keuze uit weergave van de uitslag als cijfer, percentage of onvoldoende/voldoende.

 

Tabblad ‘Overzicht scores’ tonen

Indien aangevinkt: de cursist kan voor elke vraag bekijken wat het correcte antwoord is en hoe hij gescoord heeft.

 

Tabblad ‘Commentaar’ tonen

Indien aangevinkt: de cursist krijgt feedback op projectniveau, afhankelijk van de behaalde score.
(zie hiervoor ‘Instellingen voor commentaar’ in deze tabel)

Cesuur

Hier geeft u de gewenste cesuur op. De cesuur bestaat uit een beginpunt (laagst mogelijke cijfer), een eindpunt (hoogst mogelijke cijfer) en twee ‘breakpoints’. Voor elk punt geeft u aan welke score bij welk percentage goed hoort.

Instellingen voor commentaar

Hier geeft u aan, voor maximaal vijf scoringspercentages, welk eindcommentaar de cursist krijgt.

Bijvoorbeeld: ‘uitstekend’ vanaf 90%, ‘goed’ vanaf 70%, ‘voldoende’ vanaf 55% en ‘onvoldoende’ vanaf 0%..

Let op: Om dit te laten werken moet Tabblad ‘Commentaar’ tonen ook aangevinkt zijn!

Tabblad Aan het eind

Groep

Instelling

Betekenis

Uitslag kan afgedrukt worden

De cursist krijgt wel/niet toestemming na afloop van de toets, de uitslag af te drukken.

Indien aangevinkt: de cursist kan een afdruk maken van het behaalde resultaat.