Quayn | Analyse

In het analyse deel kunt u de resultaten van uw projecten uitgebreid bekijken en analyseren.
U beschikt hier over onder andere groepsscores, scores per cursist en per item, cursistanalyse, kruistabellen, en uitgebreide rapportages.
Ook kunt u uitgesplitste RTTI-analyses opvragen die geschikt zijn voor verdere verwerking in RTTI online.

Analyses zijn ook beschikbaar voor projecten die buiten de Quayn portal - bijvoorbeeld in een ELO zoals Magister - zijn afgenomen.

Het analysescherm is onderverdeeld in 10 tabs.
Klik op één van de tabonderdelen hieronder voor meer informatie over dat tabblad.


Zie de Filteropties voor meer informatie over het toepassen van filters.

Projectinfo
Projectitems

Cursist info
Cursist nakijken
Cursist analyse

Groepsresultaten
Groepsscores

Analyse kruistabellen
Analyse items

Rapportages

 

Figuur: Analyse per cursist uitgesplitst op onderwerp.