Quayn | Analyse - Analyse items

Op dit tabblad vindt u een veelheid aan gegevens die iets zeggen over de kwaliteit van (de items in) het project.

Figuur: Tabblad Analyse items.

Items

Er zijn meerdere kolommen die informatie geven over de items in dit project. Hoe zijn ze gemaakt, hoe passen de items binnen de toets en veel meer informatie.

Hieronder is per kolom aangegeven welke informatie er te vinden is.

Kolom Uitleg
Vraag Het nummer van een item in dit project.
Gemaakt Hoevaak is dit item gemaakt.
Goed Hoe vaak is het item correct beantwoord is.
P waarde Het percentage cursisten dat het item goed beantwoord heeft.
Q waarde De Q-waarde is gelijk aan 1 minus de P-waarde, m.a.w. het percentage cursisten dat de vraag niet correct beantwoord heeft.
Rit waarde Dit geeft aan hoe goed het item afzonderlijk hetzelfde meet als de toets is in zijn geheel. Of hoe goed dit item past in de toets. Hoe hoger de score hier; hoe beter het item in de toets past.
Label De meeste informatie kunt u echter halen uit de Label kolom: dit is een kwaliteitsindicator voor het item en kan variƫren van A tot en met E, waarbij A de slechtste kwalificatie is en E de beste.
Een F geeft aan dat het item is komen te vervallen.
De kwalificatie wordt vastgesteld met behulp van de P- en de Ritwaarde.
 A t/m F  Hoe vaak is elk van de antwoordalternatieven (A,B, enz.) gekozen. (getal tussen 0 en 1; 1 = 100%)
Liggen die percentages ver uit elkaar dan zijn de antwoordalternatieven niet gelijkwaardig. Dit komt tot uitdrukking in de Rit waarde (6e kolom).
Aan de hand van deze analyses kunt u besluiten om een item uit te sluiten of op een andere manier ander te laten meetellen.
Zie hier voor meer informatie om achteraf de resultaten aan te passen.

Detailgegevens

Dit is een visuele weergave van de P- en Ritwaarde van de items.
NB U kunt deze gegevens ook afdrukken bij het tabblad Rapportages.