Quayn | Analyse - Cursist analyse

Figuur: Tabblad Cursist analyse

Op dit tabblad kunt u een zogeheten Metadata analyse loslaten op de resultaten: hoe goed of slecht hebben de cursisten gescoord op onderwerp, niveau, vaardigheid, enzovoort.

Aan de linkerkant kiest u een cursist. Aan de rechterkant kiest u een metadata veld waarvan u de analyse wilt bekijken. Uiteraard dient het project gemetadateerd zijn om een analyse mogelijk te maken. In bovenstaand voorbeeld is het project (o.a.) gemetadateerd op Subonderwerp en kan dus per onderwerp worden bekeken hoe goed of slecht de cursisten gepresteerd hebben.