Quayn | Analyse - Cursist info

Het tabblad Cursistinfo geeft informatie over de cursisten die het gekozen project gemaakt hebben.
Klik op een cursist in het Cursisten overzicht om daar de gegevens van weer te geven (aan de rechterkant).


Figuur: Cursistinfo

Om een ander project te kiezen klikt u op het filtericoon achter de projecttitel ]

Cursisten

In het overzicht Cursisten kiest u van welke cursist u de gegeven antwoorden wilt bekijken. De antwoorden verschijnen onder Score per vraag

Detailgegevens

In dit overzicht ziet u een samenvatiing van de toetsgegevens van de cursist die geselecteerd is.

Score per vraag

In dit overzicht worden alle, door de cursist gemaakte items getoond, met werktijd, aantal punten en gegeven antwoord(en).