Quayn | Analyse - Groepsscores

Het tabblad Groepsscores toont resultaten per itemtype, groep, niveau, categorie, ..... enz. Oftewel per ingevuld metadataveld.

U kunt hier dus bijvoorbeeld zien hoezeer de scores per klas/groep verschillen.
Of op welke onderdelen (categorie, onderwerp) beter wordt gescoord dan op andere onderdelen.
Of hoe de score per niveau is. Worden moeilijker items inderdaad slechter gemaakt dan eenvoudiger items?
Om dit soort analyses mogelijk te maken moet het afgenomen project wel de juiste metadata bevatten. Als de items bijvoorbeeld geen niveauaanduiding hadden, is een score per niveau ook niet te geven.

U kunt bij DRP Training in Zuidhorn trainingen volgen waarin veel aandacht wordt besteed aan het op een eenvoudige en zinvolle manier metadateren van projecten.
Voor meer informatie zie onze website

Figuur: Tabblad Groepsscores.

Zie ook:

Werking