Quayn | Analyse - Kruistabellen

Kruistabellen analyses lijken op groepsscores. Alleen worden er nu twee groeperingen tegen elkaar afgezet.
Op die manier kunt u, per groep, de resultaten per onderdeel bekijken.
Of per onderwerp, de resultaten per niveau.
U kunt hier dus bijvoorbeeld zien in hoeverre er verschil is in klassen wat betreft de score op worteltrekken, vergelijkingen oplossen, meetkundig inzicht, enzovoort.
Mits u de items op die velden heeft gemetadateerd.

Voor de kruistabellen geldt hetzelfde als voor de groepsscores: zonder ingevulde metadatavelden kunt u geen analyses loslaten op de items. (behalve dan op de velden die altijd bekend zijn: vraagtype, vraagnummer en klas/groep).

U kunt bij DRP Training in Zuidhorn trainingen volgen waarin veel aandacht wordt besteed aan het op een eenvoudige en zinvolle manier metadateren van projecten.
Voor meer informatie zie onze website

Figuur: Analyse kruistabellen. 

Zie ook:

Werking