Quayn | Analyse - ProjectInfo

Het tabblad Projectinfo geeft informatie over het gekozen project.


Figuur: Tabblad Projectinfo.

U ziet drie kaders die elk een deel van de Projectinfo bevatten - Algemeen, Aanmaakgegevens en Cesuur. Hieronder volgt een toelichting op de gepresenteerde gegevens.

Algemeen

Algemene gegevens over het project, waaronder het aantal items en het maximaal aantal te behalen punten.

Aanmaakgegevens

Aanmaakgegevens van het project. Door wie is het project gemaakt, welke organisatie en welke project ID hoort er bij dit project.

Cesuur

De cesuur (cijferbepaling) zoals deze is ingesteld voor dit project.
Ook is de cesuur hier aan te passen.
Klik hiervoor op Wijzig cesuur.


Figuur: Wijzig Cesuur.

De knoppen zullen veranderen en er kan een wijziging worden ingevuld. 


Figuur: Wijzig Cesuur en Opslaan.
.

Let op! Wanneer dit gedaan wordt, zal er een waarschuwing komen dat de wijziging zal gelden voor alle geselecteerde planningen!