Quayn | Analyse - Projectitems

Het tabblad Projectitems geeft informatie over de items in het gekozen project.

Klik op een item in het overzicht onder Items, om daar de gegevens van weer te geven (de Detailgegevens worden weergegeven aan de rechterkant en de Resultaten onderaan het scherm).


Figuur: Tabblad Projectitems.

Om een ander project te kiezen klikt u op het filtericoon achter de projecttitel

Items

Informatie over de afgenomen items: hoe vaak ze zijn afgenomen, wat de gemiddelde score en werktijd was en meer.

Daarnaast zijn hier de knoppen Uitsluiten Items en Wijzig max punten te vinden.


Figuur: Uitsluiten Items en Wijzig max punten.

Met deze knoppen is het mogelijk het aantal punten dat voor een vraag te verdienen is, aan te passen. En er kunnen items mee uitgesloten worden.

Let op! Wanneer dit gedaan wordt, zal dit gelden voor alle geselecteerde planningen!

Er kan een melding staan bij een vraag, een uitroepteken. Dat wil zeggen dat voor dit item het maximaal aantal te behalen punten in enkele planningen aangepast, of het item uitgesloten is.


Figuur: Uitroepteken bij een item in het Projectoverzicht.

Detailgegevens

De inhoud van de vraag, het correcte antwoord, de te behalen punten en de ingevoerde metadata voor het item  dat geselecteerd is.

Resultaten

In de resultaten box vindt u grafische en tekstuele weergave van de gegeven antwoorden voor het geselecteerde item. Alle gegeven antwoorden worden weergegeven, alsmede hoe vaak dat antwoord is gegeven en wat het aandeel van dat antwoord is op het totaal aantal antwoorden. Deze weergave is uitermate geschikt voor enquĂȘtevragen maar biedt uiteraard ook veel informatie voor meerkeuze-, woord-, getal- en andere items.

Figuur: Voorbeeld van de grafische weergave van gegeven antwoorden in het tabblad Projectitems.