Quayn | Analyse - Rapportages

Middels deze tab kunt u alle informatie van de andere tabs (Projectinfo, Cursistinfo, enzovoort) vastleggen in een Excel (XLSX) bestand, of downloaden als WTAnalyse XML.
Geef aan welke onderdelen u wilt opnemen in de rapportage en klik dan op Genereer WTAnalyse XML voor een WTAnalyse download, of Genereer rapport voor een Excel bestand.
Wilt u een rapportage van een deel van de cursisten - bijvoorbeeld groep H5A - overtuig u er dan van dat u de juiste selectie heeft gemaakt (met de vier groene filters boven de tabbladen) en dat u Huidige selectie aanvinkt onder Selectie.

Uitleg bij de andere tabbladen van de analyse vindt u bij de help van de Analyse.

Figuur: Rapportages in de Analyse.

Exporteren

Let op! Maak eerst keuzes uit de lijsten onder Exporteren, voor u daadwerkelijk een rapport gaat genereren.

Zodra dat gedaan is, kan er gekozen worden voor de knop Genereer WTAnalyse XML. Hiermee wordt een export gemaakt die te gebruiken is en Wintoets 4 of hoger.

Rapport

 Let op! Maak eerst keuzes uit de lijsten onder Rapport,voor u daadwerkelijk een rapport gaat genereren.

Wanneer u wel een rapport wilt maken maar niet de beschikking hebt over Wintoets, dan kan er gekozen worden voor Genereer rapport. Daarmee wordt er een Excel document aangemaakt met de geselecteerde gegevens.

Selectie

Alle resultaten wil zeggen dat er geen rekening gehouden wordt met de, in de groene filters aangegeven, selectie. Oftewel alle resultaten komen in het rapport.

Wilt u alleen een selectie van de resultaten, kies dan voor Huidige selectie. Er zal dan gekeken worden naar de ingestelde groene filters bovenaan in beeld, zoals Planning, Poging, Afnamedata etc.

Projectgegevens

In het rapport kunnen de Projectgegevens worden verwerkt. Er kan gekozen worden voor de algemene projectgegevens, metadata, instellingen (Projectgegevens) en/of voor de informatie over alle items in het project (Items).

Uitslagen

Onder het kopje Uitslagen kan er gekozen worden welke informatie over de uitslag allemaal meegenomen moet worden. Bijvoorbeeld alleen de score of ook de statistieken.

Scores per onderdeel

Hier kunnen keuzes gemaakt worden per metadataveld. Bijvoorbeeld de Score per Maker.
Hierbij geldt wel, alleen de metadatavelden die ingevuld zijn van te voren kunnen hier gekozen worden.

Kruistabellen

Bij de Kruistabellen worden twee metadatavelden tegen elkaar afgezet. Hierbij geldt wel, alleen de metadatavelden die ingevuld zijn van te voren kunnen hier gekozen worden.

Analyses

Wanneer Item tabel gekozen wordt, neemt het rapport alle informatie mee over de P-, Rit- en de A-F waardes.
Er kan ook gekozen worden voor alleen de P- of Ritwaardes.